Trầm

Hết hàng
 Bảng trầm nữ hoàng tuyết chuẩn hoa 2.2022 Bảng trầm nữ hoàng tuyết chuẩn hoa 2.2022
115,000₫
Hết hàng
 Châu như lai trầm .4.2018 Châu như lai trầm .4.2018
60,000₫
Hết hàng
 Chớp mỹ Lai trầm -5.2018 Chớp mỹ Lai trầm -5.2018
450,000₫
Hết hàng
 Chớp Mỹ lai Trầm cây giống nhân kie 1 thân 6.2018 Chớp Mỹ lai Trầm cây giống nhân kie 1 thân 6.2018
150,000₫
Hết hàng
 dã hạc daklay lai trầm 1.2019 dã hạc daklay lai trầm 1.2019
35,000₫
Hết hàng
 ĐB 217 - den tri lip * six eye . trầm 6 mắt lai 6 mắt ĐB 217 - den tri lip * six eye . trầm 6 mắt lai 6 mắt
250,000₫
Hết hàng
 DH. Pháp lai trầm thuần.2018 DH. Pháp lai trầm thuần.2018
900,000₫
Hết hàng
 Di linh lai trầm rồng đỏ 6.2019 Di linh lai trầm rồng đỏ 6.2019
200,000₫
Hết hàng
 Di linh xuân lai trầm rồng đỏ 7.2019 Di linh xuân lai trầm rồng đỏ 7.2019
170,000₫
Hết hàng
 Dòng Trầm vương giả. Den nester new Moon Dòng Trầm vương giả. Den nester new Moon
65,000₫
Hết hàng
 Gĩa hạc chớp x Trầm(nhìu thân) Gĩa hạc chớp x Trầm(nhìu thân)
500,000₫
Hết hàng
 Gĩa Hạc Chớp x TRầm. (ít thân) Gĩa Hạc Chớp x TRầm. (ít thân)
400,000₫
Hết hàng
 HẠC VỸ LAI TRẦM HẠC VỸ LAI TRẦM
55,000₫
Hết hàng
 HAWAI LAI TRẦM HAWAI LAI TRẦM
250,000₫
Hết hàng
 Hawai lai trầm bảng 2017 Hawai lai trầm bảng 2017
300,000₫