TRẦM TRẮNG RỪNG NHÂN MÔ CỐC TO CÂY  NĂM 3. 7/6/2016

TRẦM TRẮNG RỪNG NHÂN MÔ CỐC TO CÂY NĂM 3. 7/6/2016

SKU:SP000094 Hết hàng
350,000₫

Mô tả

Mua thêm để được miễn ship

Hết hàng
 Bảng trầm nữ hoàng tuyết chuẩn hoa 2.2022  Bảng trầm nữ hoàng tuyết chuẩn hoa 2.2022
115,000₫
Hết hàng
 Châu như lai trầm .4.2018  Châu như lai trầm .4.2018
60,000₫
Hết hàng
 Chớp mỹ Lai trầm -5.2018  Chớp mỹ Lai trầm -5.2018
450,000₫
Hết hàng
 Chớp Mỹ lai Trầm cây giống nhân kie 1 thân 6.2018  Chớp Mỹ lai Trầm cây giống nhân kie 1 thân 6.2018
150,000₫